ตำแหน่ง      Sales Representative /Sales Engineer  2 อัตรา

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ขายงานโครงการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ 
  • ขายสัญญาบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์งานขายระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  • มียานพาหนะ (รถยนต์) 
  • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ