วิศวกรออกแบบ 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและควบคุมงานระบบดับเพลิงพิเศษ(Pre-action & Sprinkle , Fire Alarm System และ Air Sampling Detection)
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ,ประสานงานกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสรุปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 •  ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 •  มีความรู้ความเข้าใจในระบบ EE&ME และงานดับเพลิง (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีประสบการณ์ด้าน Data Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  ใช้โปรแกรม Ms.Office และ Auto CAD ได้ดี
 •  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม-เครื่องกล/ไฟฟ้า (*พิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 •  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 •  หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ