1.อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดความไวสูง (Very Early Smoke Detection Apparatus) หรือชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด (Aspirated Smoke Detector)

อุปกรณ์ตรวจจับควันความไวสูงหรือชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุดเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความสำคัญเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินหรือข้อมูลที่มีค่า เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า สนามบิน โรงงานผลิต โรงพยาบาล อาคารคลังเก็บสินค้า เป็นต้น ทำงานโดยการสุ่มอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในเครื่องเพื่อวิเคราะห์หาอนุภาคของควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้หรือหลอมละลายจากความร้อน

จากผลการวิจัยพบว่าโดยทั่วไปการเกิดเพลิงไหม้ในอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะด้วยกัน โดยระยะที่1 เป็นระยะที่เรายังมองไม่เห็นควันด้วยตาเปล่าแต่อาจเพียงได้กลิ่นไหม้ โดยในระยะนี้เราอาจมีเวลามากกว่า 8 ชั่วโมงในการค้นหาต้นเหตุของเพลิงไหม้และระงับได้ทัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันทั่วไปไม่สามารถทํางานแจ้งเตือนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่กลับแจ้งเตือนได้ในระยะที่ 2-4 โดยเป็นระยะที่เห็นควันและเปลวไฟแล้วซึ่งการแจ้งเตือนในระยะนี้ถือว่าสายเกินไปแล้ว เนื่องจากระยะที่ 2-4 จะกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เหตุเพลิงไหม้จะพัฒนากลายเป็นเพลิงไหม้ที่ยากแก่การควบคุมซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า แต่ยังนับว่าโชคดีที่ปัจจุบันมีเครื่องตรวจจับควันความไวสูง (Very Early Smoke Detection Apparatus) หรือที่เรียกว่า VESDA ที่มีความไวสูงกว่าระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ทั่วไปถึง 1,000 เท่า ช่วยให้สามารถตรวจจับเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่ระยะที่ 1 ที่ยังมองไม่เห็นควัน เราจึงมีเวลามากกว่า 8 ชั่วโมงในการค้นหาต้นเหตุของเพลิงไหม้และระงับได้ทันจึงเป็นการจำกัดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อ 

VESDA VEP 4 pipes VESDA VEP 4 pipes
VESDA VES VESDA VEU
 
VESDA VEA  

 2.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Suppression System)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นในห้องที่มีมูลค่าสูง อาทิเช่น ห้อง Data Center หรือห้อง Server รวมไปถึงห้องไฟฟ้า หรือห้องควบคุมต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คือการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะส่งผลก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้    ซึ่งระบบดับเพลิงอัตโนมัตินี้ จะมีส่วนช่วยให้เหตุเพลิงไหม้ไม่ลุกลาม และสงบลง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง ปัจจุบัน สารดับเพลิงที่เป็นที่นิยมใช้ มีหลายชนิด เช่น FK-5-1-12 หรือ NOVEC 1230 , HFC-227ea หรือ FM-200 , IG-100 หรือ Nitrogen , Co2 หรือ Carbon dioxide เป็นต้น ซึ่งสารดับเพลิงแต่ละชนิดนี้ อยู่ที่การออกแบบ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป้องกันต่างๆ 

            

           

 

3.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก (Protection of Small Spaces)

Blazecut เป็นระบบดับเพลิงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ ช่องเครื่องยนต์ของยานพาหนะ , เครื่องจักร, ตู้เซิร์ฟเวอร์, ตู้ไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อความเสี่ยงจากเพลิงไหม้  ซึ่งในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจส่งผลเสียหายร้ายแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คือเสียชีวิต

 

4.ระบบทดสอบความสมบูรณ์ของห้องป้องกัน (Enclosure Integrity)

 (Retrotec) เป็นการทดสอบรอยรั่วของห้อง ที่จะติดระบบดับเพลิงพิเศษ เนื่องจากมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง (NFPA2001) กล่าวคือ ห้องที่ได้รับการป้องกัน จะต้องกักเก็บสารเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดับเพลิง