สินค้าในกลุ่มนี้ช่วยแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและช่วยปรับปรุงคุณภาพทางไฟฟ้าลดความสูญเสียทางธุรกิจ และในสายการผลิต รวมทั้งยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ประเภทย่อยๆ ดังนี้

1.เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาดกลางและใหญ่ (Medium & Maxi Uninterrupted Power Supply)

เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ซึ่งใช้แก้ไขปัญหาต่างๆที่สามารถเกิดในระบบจ่าย ไฟฟ้าหลัก เช่น การเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้ากระชาก เป็นต้น โดยมีขนาด ตั้งแต่ 6 กิโลโวลท์-แอมแปร์ (kVA) ขึ้นไป ซึ่งโดยส่วนมากเป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจ ด้านการระบบการเงินการธนาคาร ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม และปิโตรเคมี รวมทั้งหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการจำหน่ายและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 20 ปี และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารบริษัทได้ลงนามในสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายกับบริษัท อีตั้น พาวเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าชั้นนำของโลก ภายใต้ชื่อ EATON® 

   
     
   
     
 

 

2.เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาดเล็ก (Micro Uninterrupted Power Supply: Micro UPS)

เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่องขนาดต่ำกว่า 6 กิโลโวลท์-แอมแปร์ (kVA) มีระบบการทำงานเช่นเดียวกับระบบUPS ขนาดใหญ่ เป็นแบบที่ใช้งานภายในบ้าน สำนักงานขนาดเล็ก สำนักงานขนาดใหญ่ และองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ อาทิเช่น ธนาคาร ร้านจำหน่ายสินค้าปลีก และโมเดิร์นเทรดทั่วไป

Micro Uninterrupted Power Supply: Micro UPS

 

Ablerex 625L   Ablerex 800L Ablerex 1000L 
 Ablerex 1500L  Ablerex: RS Series  Ablerex: RS-RT Series
 blerex: MP-RT Series  Ablerex : GR600 Ablerex : GR800 
 Ablerex : GR1200 Ablerex : GR1500  Ablerex : GR1800 
   
 Ablerex : GR2000    

 

3.) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (PV Inverter)

4.) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Power Generator)

เป็นเครื่องให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยต้นกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล หรือจากพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA) จนถึงเครื่องให้ กำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง 2,200 กิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA) สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ UPS ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลักเกิดการขัดข้องเป็นเวลานาน หรือเป็นหน่วยสำรองไฟฟ้าให้แก่ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ปั๊มน้ำดับเพลิง หรือ ระบบลิฟท์เป็นต้น

 

Power Generator

 

 

5.) Static transfer switch 

Static Transfer Switch (STS)

 

 MODEL B1 MODEL B2 MODEL H

 

Automatic Transfer Switch (ATS)

 

   
ATS    

 

6.) DC power supply

 

 APR 48-ES (48V) EPR 48-3G APR 48-3G
   
CR 48-3G    

 

7.) Battery monitoring system

 

   
Enerbatt 3G    

 

8.) อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า (Power Conditioner System)

เป็นอุปกรณ์ตัวกรองฮาร์มอนิคชนิด Active Power Filter ใช้ติดตั้งเพื่อลดค่าความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นไฟฟ้า (Total Harmonic Distortion) ลงได้ต่ำถึง 5% สามารถติดตั้งได้ทั้งกับตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก ไปจนถึงติดตั้งภายใน Rack คอมพิวเตอร์มาตรฐานขนาด 19 นิ้วได้

   
Enersine ESD34 Modular