ธุรกิจหลัก

1. ให้คำปรึกษา, ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Turnkey Solution) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้าสำรอง งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัย งานระบบรักษาความปลอดภัย งานก่อสร้าง และงานสถาปัตยกรรม โดยเน้นการออกแบบที่สร้างเสถียรภาพให้กับระบบและการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ

2. ขายปลีก/ส่ง อุปกรณ์สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย

     • เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และแบตเตอรี่

     • เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)

     • เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room Air Conditioning)

     • ระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด (VESDA)

     • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

     • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System)

     • ระบบควบคุมการเข้า–ออกด้วยบัตรและลายพิมพ์นิ้วมือ

     • เครื่องตรวจจับน้ำรั่วซึม (Water Leak Detection)

     • กล้องทีวีวงจรปิด (CCTV)

      • ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System)

3. เราให้บริการบำรุงรักษาภายหลังการขายตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด โดยเน้นถึงความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเป็นหลักด้วยความตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของความต่อเนื่องและความมีประสิทธิภาพสูงสุดของดาต้าเซ็นเตอร์ของลูกค้า ด้วยทีมงานบริการที่มีประสบการณ์ด้านนี้กว่า 30 ปี