CSPM ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุน Data Center ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

เราให้ความสำคัญกับการบริการบำรุงรักษาหลังการขายในสินค้าทุกหมวด โดยแบ่งกลุ่มสินค้าที่ให้บริการเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

• สินค้าในกลุ่มระบบไฟฟ้าสำรองและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า

• สินค้าในกลุ่มระบบปรับอากาศ

• สินค้าในกลุ่มระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัย

• สินค้าในกลุ่มระบบบริหารจัดการอาคาร

 

 

ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุน Data Center กว่า 30 ปีและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้เรามีความพร้อมในการให้บริการอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด 

เหตุผลที่ลูกค้ากว่า 300 องค์กรชั้นนำให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการจาก CSPM

1.CSPM ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน Data Center ทำให้เรามีมาตรฐานในการให้บริการและมีการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

2.CSPM มีเป้าหมายในการเข้าถึงสถานที่ติดตั้งของลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมงสำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และภายใน 36 ชั่วโมงสำหรับต่างจังหวัด

3.CSPM มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหรือซ่อมเครื่องให้เสร็จภายใน 3 วัน

4.CSPM มีศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมกัน 7 ศูนย์ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถเดินทางเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตาม

5.CSPM มีศูนย์ซ่อมบำรุงกลางที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือประกอบกับการวางแผนการสำรองอะไหล่อย่างเหมาะสมทำให้เราสามารถซ่อมเครื่องของลูกค้า

ให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้น

6.ทีมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงของ CSPM ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุน Data Center กว่า 30 ปี 

พร้อมรถบริการกว่า 20 คัน ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

7.เรามีฐานข้อมูลการให้บริการเครื่องบนอินเตอร์เน็ตพร้อม Web-Based Application ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าดูประวัติการให้บริการผ่านอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet แบบ On-Line จากที่ไหนก็ได้

 

8.เราเป็นผู้แทนจำหน่ายและได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับผู้ผลิตแต่ละรายกว่า 10 ปี ทำให้เราได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้ผลิตเช่นการแก้ไขปัญหาเครื่องที่มีความซับซ้อนหรือการสั่งซื้อหรือสำรองอะไหล่

9.เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือวัดชั้นสูงเช่น เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส, กล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันบริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มีศูนย์บริการหลักอยู่ที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมีศูนย์บริการในภูมิภาคต่าง ๆ 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคดังนี้

 

     ศูนย์บริการที่ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

17/290 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

ศูนย์บริการที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 4/24 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์บริการที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 158/61 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 76/9 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการที่ 5 จังหวัดสงขลา

เลขที่ 5 ซอย 1 สัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์บริการที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 895/35 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 59/34 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา