โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
  • 31 January 2018 16:19
  • 2466
  • 0
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561    บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด   ได้ทำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรั
อ่านต่อ