ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของท่านด้วย VESDA

ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของท่านด้วย VESDA ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงที่มีความไวในการตรวจจับควันมากกว่าระบบทั่วไปถึง 1,000 เท่า สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตั้งแต่ยังมองไม่เห็นควันไฟจึงทำให้มีเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาต้นเหตุของเพลิงไหม้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ต่างกับระบบทั่วไปที่สามารถตรวจจับควันได้ในระยะที่เห็นควันหรือเปลวไฟซึ่งสายเกินไปแล้วเนื่องจากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วและอาจพัฒนากลายเป็นเพลิงไหม้ที่ยากต่อการควบคุมซึ่งย่อมทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจุบัน VESDA ได้รับการติดตั้งในสถานที่สำคัญมากกว่า 250,000 แห่งทั่วโลก