ท่านทราบหรือไม่ว่าแม้ว่าการใช้ UPS จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ท่านทราบหรือไม่ว่าแม้ว่าการใช้ UPS จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าและปกป้องอุปกรณ์สำคัญอันมีค่าของท่านจากความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าเช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้ค่าไฟฟ้าของท่านสูงขึ้นได้เช่นกันเนื่องจาก UPS จะมีความสูญเสียจากอุปกรณ์ภายในเครื่องเอง ซึ่งในบางกรณีความสูญเสียอาจมีมากกว่า 10% หมายความว่าท่านก็ย่อมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เช่นกันจากการใช้ UPS

 

ด้วย ESS Technology ทำให้ Eaton UPS มีประสิทธิภาพสูงถึง 99% หมายถึงเกิดความสูญเสียเพียงแค่ 1% เท่านั้น กล่าวคือในกรณีที่ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ มีความสมบูรณ์ UPS จะทำงานโดยการ Bypass กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ไปที่อุปกรณ์โดยตรงจึงมีความสูญเสียน้อยมาก แต่เมื่อ UPS ตรวจพบความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ UPS ก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการปรับแต่งให้สมบูรณ์ไปที่อุปกรณ์แทนโดยอัตโนมัติ และเมื่อระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ กลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้ง เครื่อง UPS ก็จะ Bypass กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ กลับไปที่อุปกรณ์เองโดยอัตโนมัติโดย ระยะเวลาในการโอนย้ายดังกล่าวสั้นเพียง 0.002 วินาที จึงไม่ก่อให้เกิดการกระพริบของอุปกรณ์แต่อย่างใด เรียกได้ว่าด้วย ESS Technology ของ Eaton UPS ทำให้เราสามารถใช้งาน UPS เพื่อปกป้องอุปกรณ์สำคัญอันมีค่าด้วยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น