ประหยัดค่าไฟฟ้าใน Data Center กว่าด้วย Inverter Compressor

ประหยัดค่าไฟฟ้าใน Data Center กว่าด้วย Inverter Compressor

ตามที่ทุกท่านทราบ เครื่องปรับอากาศถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในลำดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน รวมถึง Data Center

Denco เป็นผู้นำในการนำเอา Inverter Compressor มาใช้กับระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า Precision Air หรือ CRAC (Computer Room Air Conditioning) เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุดเนื่องจาก Inverter Compressor จะทำงานผันแปรตามปริมาณความร้อนในห้องคอมพิวเตอร์ต่างกับ Compressor ทั่วไปที่จะทำงานแบบเปิด-ปิดได้เท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงบางส่วน Inverter Compressor จึงสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า นอกจากนั้นการเปิด-ปิดบ่อยครั้งของ Compressor ทั่วไปยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ Compressor มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ

ยิ่งกว่านั้น Denco ยังได้นำเอาพัดลมชนิดทำงานผันแปรตามความต้องการในการทำความเย็น (EC-Fan) มาใช้ร่วมด้วยจึงยิ่งช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุดใน Data Center