บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการออกแบบ บริหาร และดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ห้องดาต้าเซ็นเตอร์พร้อมทั้ง จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาห้อง ดาต้าเซ็นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง ระบบสำรอง ไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด สุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออก อัตโนมัติ ชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม ระบบ โทรทัศน์วงจรปิด ระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ และห้อง ดาต้าเซ็นเตอร์ มั่นคง

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทเริ่มจากการเป็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ Data Center ในผลิตภัณฑ์สำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply : UPS) โดยบริษัทได้เพิ่มชนิดของสินค้าที่จำหน่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับ ระบบคอมพิวเตอร์ Data Center อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจจับควันความไวสูง ระบบควบคุมการเข้า-ออก ด้วยบัตร และลายพิมพ์นิ้วมือ แบตเตอรี่ เครื่องตรวจจับน้ำรั่วซึม และกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ห้องData Centerเป็นต้น