บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ให้คำปรึกษา, ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Turnkey Solution) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยเน้นการออกแบบที่สร้างเสถียรภาพให้กับระบบและการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ

พร้อมทั้งจำหน่ายและติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator), ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (CRAC), อุปกรณ์ตรวจจับควันความไวสูงหรือชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด (VESDA), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System), ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control), แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า, ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม (Water Leak Detection), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System) 

บริษัทให้บริการบำรุงรักษาภายหลังการขายตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด โดยเน้นถึงความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเป็นหลักด้วยความตระหนักถึงความสำคัญยิ่งในความต่อเนื่องและความมีประสิทธิภาพสูงสุดของดาต้าเซ็นเตอร์ของลูกค้า ด้วยทีมงานบริการที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุนดาต้าเซ็นเตอร์กว่า 30 ปี พร้อมศูนย์บริการ 7 แห่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

CSPM ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสูงเพื่อช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีค่า PUE ที่ต่ำ เช่น เครื่องยูพีเอสที่มีค่าประสิทธิภาพสูงถึง 99% หรือระบบปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์และพัดลมที่สามารถปรับแรงลมอัตโนมัติตามสภาพของโหลดตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สร้างความปลอดภัยสูงและเพิ่มเสถียรภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น ระบบตรวจจับควันความไวสูงที่มีความไวมากกว่าระบบปกติถึง 1,000 เท่า จึงสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ผู้ใช้งานทราบถึงเหตุผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะที่มองไม่เห็นควันด้วยตาเปล่าจึงช่วยลดความเสียหายได้อย่างมากหรือระบบตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่อัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการสำรองไฟฟ้าของเครื่องยูพีเอสในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเพียงลูกเดียวอาจหมายถึงความหายนะ
 • 23 Jul 2020
 • 537
 • 0
ในบางกรณี แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเพียงลูกเดียวอาจหมายถึงความหายนะของระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่อง UPS อันนำมาซึ่งความเสียหา...
อ่านต่อ
FG-NET-TRULY BESPOKE SYSTEM
 • 21 Jul 2020
 • 556
 • 0
ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำรั่วซึมถือเป็นความเสี่ยงของธุรกิจ น้ำรั่วซึมเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยากเนื่องจากการเดินท่...
อ่านต่อ
IVESDA
 • 21 Jul 2020
 • 561
 • 0
ระบบแจ้งตือนอัคคีภัยรุ่นใหม่ต้องไม่เพียงแค่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ได้เท่านั้นแต่ยังต้องช่วยวางแผนป้องกันอัคคีภัยแล...
อ่านต่อ
ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส Novec 1230 , IG-100 , FM-200
 • 20 Jul 2020
 • 963
 • 0
ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สเช่น Novec 1230 , IG-100 , FM-200 มีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเอกสา...
อ่านต่อ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของท่านด้วย VESDA
 • 20 Jul 2020
 • 583
 • 0
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของท่านด้วย VESDA ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงที่มีความไวในการตรวจจับควันมากกว่าระบบทั่วไ...
อ่านต่อ
VESDA-E VEA
 • 20 Jul 2020
 • 564
 • 0
  VESDA-E VEA รุ่นใหม่สามารถแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าได้ 40 พื้นที่แบบแยกโซนในเครื่องเดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอ...
อ่านต่อ
ท่านทราบหรือไม่ว่าแม้ว่าการใช้ UPS จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 • 20 Jul 2020
 • 521
 • 0
ท่านทราบหรือไม่ว่าแม้ว่าการใช้ UPS จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าและปกป้องอุปกรณ์สำคัญอัน...
อ่านต่อ
ประหยัดค่าไฟฟ้าใน Data Center กว่าด้วย Inverter Compressor
 • 20 Jul 2020
 • 575
 • 0
ประหยัดค่าไฟฟ้าใน Data Center กว่าด้วย Inverter Compressor ตามที่ทุกท่านทราบ เครื่องปรับอากาศถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลัง...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด