สินค้าในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้

1.ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Precision Air Conditioning System (PAC)

เป็นระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้นสำหรับใช้งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และ ศูนย์โทรคมนาคม ธนาคาร และบริษัทโทรคมนาคม ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความ ชื้นภายในห้องให้มีความคงที่เหมาะสมกับการทำงานภายในห้องที่ระบบปรับอากาศชนิด ควบคุมความชื้นติดตั้งอยู่ สามารถติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งชนิดเป่าลมเย็น จากทางด้านบน(Upflow type) หรือ ชนิดเป่าลมเย็นจากทางด้านล่าง (Downflow type) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ฯ มีทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบายความร้อน ด้วยน้ำเย็น รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีระบบปรับอากาศชนิดพิเศษเฉพาะจุด สำหรับ Rack คอมพิวเตอร์ที่มีความร้อนสูงโดยเฉพาะอีกด้วย และจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม ทำให้มีความต้องการสินค้า ประเภทนี้มากขึ้นเป็นลำดับ

 

COMPUTER ROOM AIR CONDITIONING SYSTEM

 

  DENCO Precision Air Conditioning solution

GEA-T Range 

GEA : Multi Denco

GEA : Ultra Denco 
 

GEA : Row Denco

GEA : Picco Denco   

 

2.เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Plant)

เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศที่ใช่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้น้ำเย็นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า การแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอากาศ

Chiller Plant

Chiller Plant

 

3.ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม (Water Leak Detection System)

ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเกิดน้ำรั่วซึม เช่น ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จำ เป็นต้องมีระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ น้ำรั่วซึมขึ้น โดยการทำงานของระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ นั้นทำได้โดยการเดินสาย ตรวจจับน้ำรั่วซึม โดยรอบบริเวณที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำรั่วซึมขึ้น โดยสายตรวจ จับนี้จะต่อเข้ากับตัวควบคุม หากมีการรั่วซึมของน้ำเกิดขึ้นที่สายตรวจจับ ตัวควบคุมจะแจ้ง เตือนให้ผู้ควบคุมทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที

 

Control Panel

3L-SP/DP

3L-AP

3L-DP

 

3L-NP

3L-NDP

 

 

Sensing Cable

 

3L-LS

3L-AS

 

Touch Panel

 

 

Touch Panel

 

4.Rack fan

Integrated Rack Fan

Rack Fan

LiquiCool™ Rear Door Heat Exchanger

LiquiCool™ Rear Door Heat Exchanger

5. In-row cooling