Chiller Plant
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ :
  • ยี่ห้อสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศที่ใช่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้น้ำเย็นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งมีประสิทธิภาพงกว่า การแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอากาศ